tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Gorące tematy

  • 23 stycznia 2019
  • 26 stycznia 2019

Jesteś członkiem spółdzielni OSKARD? Sprawdź, gdzie szykują się remonty!

Jak co roku spółdzielnia OSKARD przedstawiła najważniejsze prace w nieruchomościach budynkowych ujęte w planie remontów i modernizacji na 2019 rok.

Wyszyńskiego 31-37, bloki
ul. Wyszyńskiego 31-37 · fot.


Na liście najważniejszych prac, które mają zostać przeprowadzone w większości nieruchomości znajdujących się w zasobach spółdzielni OSKARD, nie brakuje kompleksowych remontów, dużych przedsięwzięć modernizacyjnych, jak i prostych napraw. Spis został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

W Rejonie 1 GZM planowana jest naprawa dachu budynków przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 31-37 oraz ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 33-39, 43-47 i al. Niepodległości 210-214 oraz 218-220. W tym ostatnim budynku (oraz przy ul. H. Dąbrowskiego 1-3) przewidziano również malowanie klatek schodowych. Lokatorzy al. Niepodległości 138-144 powinni przygotować się na naprawę docieplenia ściany południowej oraz wykonanie zadaszenia loggii ostatniej kondygnacji (to czeka również mieszkańców al. Niepodległości 146-152). Na ul. H. Dąbrowskiego 49-55 wykonane zostanie docieplenie ściany wschodniej z robotami towarzyszącymi, z kolei na ul. H. Dąbrowskiego 61-67 przewidziano malowanie parterów klatek schodowych.

W 2019 roku w budynku przy al. Niepodległości 184-186 wymieniona zostanie wciągarka dźwigu praz instalacja wodno-kanalizacyjna. Drugie zadanie tyczy się także ul. K. Darwina 1 i 3. Z kolei przy ul. K. Darwina 12-14 zaplanowano przebudowę suchych pionów ppoż. na instalację nawodnioną. Zmiany czekają również mieszkańców ul. Dębowej. W numerach 1-3 wymienione zostaną drzwi wejściowe do klatek schodowych oraz wykonany zostanie remont balustrad balkonowych ze strony wschodniej. W budynku przy ul. Dębowej 6ab, 8abc przeprowadzony zostanie remont ściany południowej, zaś przy ul. Dębowej 8a wymieniony zostanie dźwig osobowy.

Hubala 1, blok
ul. mjr Hubala 1 · fot.


Wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej (I etap) na ul. Dmowskiego 12 i 14, wymiana instalacji elektrycznej - piony mieszkań (etap I) na ul. Dmowskiego 14, a także wymiana wyciągarek dźwigu (2 szt.) ul. Dmowskiego 10 to tylko początek prac w Rejonie 2 GZM. Mieszkańcy ul. Morcinka 4 doczekają się modernizacji dźwigu (wykonanie dodatkowego przystanku). Klatki zostaną odświeżone na ul. Moniuszki 5-11. Tam również wymieniona zostanie instalacja gazowa. Przy ul. Mozarta 2-12 oraz Morcinka 6-10a i 3-11 wymienione zostaną zadaszenia nad wejściami do klatek (12 szt.). Dodatkowo, przy ul. Moniuszki 13-21 wykonane zostanie zabezpieczenie pokrycia dachu.

Mieszkańcy ul. mjr Hubala 1 doczekają się docieplenia ścian i wymiany balustrad balkonowych (3 piony). Nowa główna tablica elektryczna pojawi się na ul. Dunikowskiego 2b. Na ul. Żwakowskiej 21 wymieniony zostanie dźwig, a na ul. Kopernika 1A-1B będzie miał miejsce III etap remontu kominów na dachu oraz zabezpieczone zostanie pokrycie dachu.

Filaretów 34, blok
ul. Filaretów 34 · fot.


Najwięcej będzie się działo na Rejonie 3 GZM. Na ul. Bukowej 22 docieplona zostanie ściana południowa. Przy ul. M. Curie Skłodowskiej 13 oraz al. Niepodległości 23-27A i ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 18 zabezpieczone zostanie pokrycie dachu. Mieszkańcy ul. Cyganerii 38-42 doczekają się wymiany instalacji gazowej + PB, zaś na al. Niepodległości 79-81 oraz ul. H. K. Wejchertów 7-9 nastąpi przebudowa instalacji hydrantowej. W budynku przy ul. Begonii 6-8 docieplone zostaną ściany szczytowe, a na ul. K. Damrota 47 przewidziano remont ściany szczytowej. W budynku przy ul. J. Wieczorka 15-17 pomalowane zostaną klatki schodowe. Odświeżenie ścian i wymiana pochwytów czekają również lokatorów ul. Edukacji 57, Filaretów 32,34, 42.

Z kolei przy ul. J. Elsnera 3 przeprowadzony zostanie audyt energetyczny i PB docieplenia ściany wschodniej. Na ul. Budowlanych 16-18 wykonany zostanie remont daszków nad wejściami do klatek schodowych. Mieszkańców ul. Elfów 31-37 czeka wymiana instalacji sanitarnej, zaś lokatorów klatek 52-54 - remont balkonów na ścianie szczytowej. W budynkach przy ul. Elfów 61,63 zabezpieczone zostanie pokrycie dachu wraz z remontem kominów. Przy ul. Filaretów 4, 6, 8, 12 oraz Edukacji 35 wymienione zostaną piony kanalizacji sanitarnej. Natomiast na ul. H. i K. Wejchertów 8-10, 14 zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna. Ponadto na ul. Edukacji 49 naprawiona zostanie elewacja wschodnia. Na ul. Gwarków 26-28 wymieniony zostanie wyłaz dachowy.

Niepewne są inwestycje przy ul. Hołdunowskiej 15 (przebudowa instalacji elektrycznej 1-fazowej na 3-fazową, wprowadzenie instalacji c.o. i cwu), Hołdunowskiej 15A (przebudowa instalacji gazowej i c.o., wprowadzenie cwu, docieplenie ściany wschodniej i zachodniej z robotami towarzyszącymi), Hołdunowskiej 19 (przebudowa instalacji gazowej i c.o.,wprowadzenie cwu), Hołdunowskiej 25 (przebudowa instalacji elektrycznej 1-fazowej na 3-fazową, wprowadzenie c.o., cwu, docieplenie ścian podłużnych z robotami towarzyszącymi), Hołdunowskiej 27 (przebudowa instalacji gazowej, c.o., wprowadzenie cwu), Hołdunowskiej 35A (przebudowa instalacji gazowej, c.o., wprowadzenie cwu). Roboty będą realizowane pod warunkiem przyznania Spółdzielni pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rejon 4 czeka przebudowa instalacji hydrantowej na ul. Jaracza 7-9, ul. Armii Krajowej 9-11, a także wymiana ocieplenia od strony północnej i wschodniej na ul. Poziomkowej 16-24. Budynki na ul. Armii Krajowej 3-5 i 9-11 przejdą remont instalacji gazowej i wprowadzenie centralnie ciepłej wody do mieszkań.

Orzeszkowej 5-13, blok
ul. Orzeszkowej 5-13 · fot.


W Rejonie 5 GZM kontynuacja remontu elewacji i balustrad balkonowych od strony wschodniej czeka mieszkańców ul. Nałkowskiej 4, 4ab, ul. E. Orzeszkowej 5-13. Modernizacji elewacji doczekają się także budynki przy ul. Z. Nałkowskiej 28-44 (kl. nr 32-36), al. Marsz. Piłsudskiego 45-51 (ściana zachodnia), al. Jana Pawła II 30-34 (ściana zachodnia), ul. Armii Krajowej 4-10 (ściana wschodnia), al. Marsz. Piłsudskiego 67-69 (ściana frontowa). Z kolei modernizację ocieplenia zaplanowano na ul. Marsz. Piłsudskiego 25-33 (kl. 25), ul. E. Orzeszkowej 4-6 (ściana wschodnia). Ponadto na ul. Z. Nałkowskiej 3-11 i 15 przeprowadzony zostanie remont drzwi stalowych do komór zsypowych, zaś na al. Marsz. Piłsudskiego 17, 17a, 19c-19h wykonany zostanie remont dachu z blachy trapezowej - malowanie (kl. 17-17a). Dodatkowo na ul. Z. Nałkowskiej 21, 48 i ul. E. Orzeszkowej 1 wyremontowanie zostanie oświetlenie awaryjne.

Mieszkańcy ul. M. Rataja 4-10 oraz Reymonta 3-7 w zasobach Rejonu 6 doczekają się docieplenia elewacji od strony południowej wraz z robotami towarzyszącymi i remontem instalacji anten zbiorczych AIZ. Bloki przy ul. Reymonta 78-80 i Reymonta 16-24 zyskają docieplenie elewacji od strony wschodniej. W tym drugim wykonany zostanie również remont instalacji anten zbiorczych AIZ. Budynek przy ul. Reymonta 12 może zostać docieplony, pod warunkiem przyznania Spółdzielni pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W Rejonie 7 GZM przeprowadzona będzie modernizacja elewacji w części wysokiej budynku na ul. Ustronnej 28-34/ Uczniowskiej 42-50. Przy ul. Uczniowskiej 9-15 wymieniona zostanie instalacja gazowa. Z kolei w budynkach przy ul. Uczniowskiej 26-30 oraz Ustronnej 1-3 wykonany zostanie projekt instalacji gazowej. Ponadto w pierwszym z nich przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej + PT, a w drugim zaplanowano projektowanie instalacji elektrycznej. Dodatkowo na ul. Ustronnej 20-26 oraz Dmowskiego 94-104 zaplanowano kolejno modernizację elewacji i termomodernizację budynku. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem przyznania Spółdzielni pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nałkowskiej 21, blok
ul. Nałkowskiej 21 · fot.


Spółdzielnia wykona także roboty remontowe mienia, w tym służącego użytkowi wspólnemu.

W Rejonie 1 GZM zostaną przeprowadzone remonty placów zabaw i naprawa nawierzchni parkingów i dróg wewnętrznych w zasobach Rejonu. Wykonany zostanie również remont elewacji pawilonu przy ul. Dąbrowskiego 95.

W Rejonie 2 GZM przy budynku ul. Dunikowskiego 4-4c OSKARD przeprowadzi remont chodnika. Zaplanowano także remont nawierzchni parkingu - I etap przy ul. Moniuszki oraz remonty placów zabaw będących w zasobach Rejonu. Ponadto naprawiona zostanie elewacja segmentu B pawilonu przy ul. Żwakowskiej 15.

W Rejonie 3 mieszkańcy doczekają się remontu śmietników, nawierzchni przy budynkach oraz chodników. W Rejonie 4 naprawione zostaną urządzenia zabawowe. W Rejonie 6 doczekamy się remontu chodnika z dojściami do klatek przy ul. M. Rataja 4-10.

Z kolei w Rejonie 5 przeprowadzony zostanie remont pawilonu przy ul. Orzeszkowej 2 (remont tarasu, balustrad, schodów, elewacji oraz dachu antresoli). Natomiast w Rejonie 7 wykonany zostanie remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 6-22 oraz remont dojść do klatek przy ul. Uczniowskiej 6, 10, 12, 14, 16 oraz Dmowskiego 98.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA