tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Gorące tematy

 • 28 stycznia 2019
 • 29 stycznia 2019

[FOTO] Otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej w Megrezie

W poniedziałek, 28 stycznia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej w Megrezie - 28.01.2019 · fot.


Zakład Diagnostyki Obrazowej w nowym miejscu zlokalizowany jest w pobliżu Izby Przyjęć i wyposażony w niezależne wejście z zewnątrz. Fakt, że pomieszczenia zlokalizowane są na parterze, obok Izby Przyjęć, to z punktu widzenia personelu medycznego Izby o wiele lepsze rozwiązanie, niż konieczność przewożenia pacjentów na II piętro szpitala, gdzie do tej chwili mieścił się ZDO. Ponadto usytuowanie zakładu na parterze i wykonanie wejścia z zewnątrz pozwoli osobom, które będą chciały wykonać badania komercyjnie w trybie ambulatoryjnym, omijać część szpitalną.

Szpital przystąpił także do konkursu ofert na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne. Jeśli uzyska finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe będzie wykonywanie badań nie tylko komercyjnie, ale również bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W pierwszej kolejności z nowego sprzętu skorzystają jednak pacjenci szpitala, którzy dotychczas musieli być przewożeni na niektóre badania do innych ośrodków.

- Do modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej przymierzaliśmy się od dawna wiedząc, że to jedna z tych inwestycji, które będą służyć wszystkim pacjentom naszego szpitala, tak jak wcześniej modernizacja szpitalnego laboratorium czy Izby Przyjęć. Ale to wielkie przedsięwzięcie i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez nie byłby w stanie samodzielnie go sfinansować. Nowoczesne pomieszczenia i wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny, którym nasz zakład dysponuje od niedawna, to efekt finansowej pomocy miasta Tychy i Województwa Śląskiego - mówi Mariola Szulc, Prezes Megrez Sp. z o.o. - Dzięki niej możemy podnosić jakość leczenia pacjentów i dać personelowi medycznemu nowe instrumenty do walki o zdrowie i życie swoich podopiecznych. Dzięki niej nasi pacjenci zyskają lepszy dostęp do wysokospecjalistycznych badań, które ułatwią postawienie trafnej diagnozy i skuteczne leczenie. Co ważne, nie będą musieli już jeździć na badania do innych ośrodków. Mam też nadzieję, że jako drugi na terenie miasta ośrodek diagnostyczny przyczynimy się w perspektywie czasu do zwiększenia dostępności tyszan i okolicznych mieszkańców do badań obrazowych - dodaje.

Nowy rezonans magnetyczny w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach - 28.01.2019 · fot.


W Zakładzie pojawił się nowy sprzęt diagnostyczny:
 • tomograf komputerowy 64-warstwowy - umożliwia poszerzenie zakresu wykonywanych badań diagnostycznych. Dodatkowe oprogramowania pozwalają na dokładniejszą ocenę poszczególnych narządów. Istotne jest również zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów dzięki krótszym czasom ekspozycji, a tym samym zmniejszenie ilości środków kontrastujących podawanych pacjentom
 • rezonans magnetyczny - posiada możliwości diagnostyczne, obejmujące schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności ostrych stanów neurologicznych, jak udary mózgu. Jest to również badanie niezbędne w diagnostyce chorób istoty białej, jak stwardnienie rozsiane czy zapalenie mózgu. Badania MR odgrywają również znaczącą rolę w diagnostyce narządów miednicy i układu pokarmowego oraz w określonych patologiach narządu ruchu.
 • kostno-stawowy aparat rentgenowski z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej - cyfrowy aparat wykorzystywany do badań klatki piersiowej oraz układu kostnego. Zawieszenie sufitowe ułatwia wykonanie badań rentgenowskich u pacjentów po przebytych urazach, których poprawne i właściwe ułożenie jest znacznie ograniczone za względu na stan pacjenta
 • mammograf - umożliwia wykonywanie badań stosowanych w diagnostyce gruczołu piersiowego. Jest również przydatna jako badanie przesiewowe, szczególnie u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka (choroby piersi w rodzinie, przebyte operacje piersi itp.)
 • densytometr - przeciwieństwie do pozostałych badań rentgenowskich oraz tomografii komputerowej dawka, jaką otrzymuje pacjent pracowni densytometrii jest znacząco niższa. Badanie to ocenia elementy kostne pod kątem osteoporozy obejmując badaniem całe ciało, co umożliwia również ocenę masy mięśniowej oraz ilość tkanki tłuszczowej.
 • aparat RTG jezdny - jako drugie tego typu urządzenie (jeden jest na wyposażeniu ZDO) będzie służył do wykonywania zdjęć u pacjentów, których nie można przetransportować do ZDO; nowy aparat będzie obsługiwał wyłącznie Oddział Neonatologiczny
 • aparat USG - nowy, wysokiej klasy aparat, który charakteryzuje się wysoką jakością obrazu. Badanie nim pozwala na bardzo dokładne uwidocznienie struktury narządów wewnętrznych, m.in. wątroby, śledziony, trzustki, nerek, pęcherza moczowego, aorty oraz jelit. Wyposażony w odpowiednie głowice umożliwi również lepszą ocenę gruczołów piersiowych oraz tkanek miękkich i układu naczyniowego. Ultrasonograf wyposażony jest w dodatkowe funkcje i sprzęt:
 • - elastografię pozwalającą bez bipsji ocenić zwłóknienie wątroby w chorobach przewlekłych tego narządu np. WZW typu C;
 • - głowicę o bardzo wysokiej jakości obrazu ze specjalnym przeznaczeniem do badań piersi pozwalającą na dokładniejszą ocenę zmian guzkowych w ich obrębie;
 • - dopplerowskie badanie tętnic oraz żył.


Otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej w Megrezie - 28.01.2019
Otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej w Megrezie - 28.01.2019 · fot.


Sprzęt będący dotychczas na wyposażeniu ZDO:
 • 3-letni aparat RTG, cyfrowy, łączący funkcję cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego z możliwością wykonywania i zapisywania cyfrowej fluoroskopii. Wykorzystywany jest przede wszystkim do wykonywania zdjęć układu kostno-stawowego, klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. Dzięki posiadanej opcji prześwietlenia umożliwia on badania dynamiczne układu pokarmowego, zarówno górnego, jak i dolnego odcinka. Jest również wykorzystywany do badań narządu rodnego kobiet, przede wszystkim w diagnostyce niepłodności, czyli do histerosalpinografii. Przy jego użyciu można dodatkowo wykonać zabiegi na drogach żółciowych oraz w obrębie przewodu pokarmowego pod kontrolą prześwietlenia. Zakup aparatu sfinansowało miasto Tychy.
 • szesnastorzędowy tomograf komputerowy z 2008 roku. Rocznie wykonywanych jest na nim powyżej 6000 badań głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy oraz kończyn. Badanie jamy brzusznej i miednicy to przede wszystkim badania wielofazowe. Ponadto w pracowni wykonuje się badania specjalistyczne układu naczyniowego oraz perfuzję mózgu - badanie szczególnie przydatne w diagnostyce wczesnych udarów mózgu.
 • aparat rentgenowski jezdny (przyłóżkowy), który umożliwia wykonywanie zdjęć na oddziałach pacjentom, których ze względu na stan zdrowia nie można przetransportować do ZDO.


Zakładem Diagnostyki Obrazowej kieruje dr n. med. Joanna Gibińska specjalista radiolog, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej wieloletni pracownik Katedry Radiologii ŚAM w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach - Ligocie. Podczas rocznego stażu w Zakładzie Neuroradiologii Szpitala Pitie w Paryżu uzyskała specjalizację z tomografii komputerowej. Przez 16 lat była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej w Megrezie - 28.01.2019
Otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej w Megrezie - 28.01.2019 · fot.


W ZDO pracuje 4 lekarzy posiadających tytuł specjalisty drugiego stopnia w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, jeden lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej oraz jeden specjalista radiologii pierwszego stopnia specjalizacji. Dodatkowo obecnie w ZDO dwóch rezydentów realizuje program specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Okresowo w zakładzie swoje staże specjalizacyjne z radiologii odbywają również lekarze innych specjalności.

W zespół pracowników Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzi także 17 techników elektroradiologii, których pracami kieruje pani Barbara Nowak, pełniąca równolegle funkcję inspektora ochrony radiologicznej, oraz pielęgniarka, pani Ewa Jamróz. Technicy ZDO obsługują ponadto aparaty znajdujące się na bloku operacyjnym. Zakład Diagnostyki Obrazowej pełni dyżury przez całą dobę wykonując badania pacjentom z Izby Przyjęć oraz wszystkie pilne badania pacjentów z oddziałów

Finansowanie

Pieniądze (ok. 10, 8 mln zł) na zakup aparatury diagnostycznej do Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala zostały przekazane przez śląski Urząd Marszałkowski na mocy umowy o współpracy z miastem z października 2017 roku, podpisanej przy sprzedaży miastu nieruchomości i wszystkich udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez. Województwo Śląskie zadeklarowało w niej udzielenie miastu Tychy pomocy finansowej na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt i aparaturę medyczną. Kolejne ponad 4 miliony złotych - na modernizację pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej - wyasygnowało miasto Tychy. Wartość całego przedsięwzięcia to ok. 15 milionów złotych. Inwestycja trwała od maja do grudnia 2018 roku.

BM / tychy.info, źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp z o. o.

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA