tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Gorące tematy

  • 10 października 2019
  • 15 października 2019

Protest nauczycieli przesunięty. Strajk włoski rozpocznie się 22 X

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za "niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce". Pierwotnie protest miał rozpocząć się 15 października, jednak decyzją ZNP akcja ruszy 22 października.

Loading...


We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku "Kwestionariusz badawczy ZNP". Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.

Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej. Nauczycieli zapytano m.in. o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta (47,3%) działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Natomiast na pytanie "W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?" ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski.

15 października nauczyciele rozpoczną strajk włosk


W oparciu o wyniku ankiety, 1 października Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego. W związku z tą decyzją, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomniał nauczycielom, że do ich obowiązków nie należy: bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań, sobotni wyjazd na konkurs z uczniami, sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, pisanie i koordynowanie "projektów unijnych" oraz sporządzanie inwentaryzacyjnego spisu z natury.

- Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą - zwraca uwagę ZNP.

BM / tychy.info, źródło: ZNP

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA